Dokumenty ke stažení

ŽÁDOST NA POVOLENÍ PROVEDENÍ ÚPRAV V BYTĚ                 Ikona MS Word         ikona

ŽÁDOST O OPRAVU DOMU/BYTU                                                 Ikona MS Word         ikona

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU                       Ikona MS Word        ikona

SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU                                Ikona MS Word        ikona

ŽÁDOST O UDĚLENÍ VÝJIMKY K PODNÁJMU DR. BYTU            Ikona MS Word         ikona

FORMULÁŘ INFORMOVANOSTI DOMOVNÍHO DŮVĚRNÍKA       Ikona MS Word        ikona

ŽÁDOST O PŘEVOD BYTU DO OSOBNÍHO VLASTNICTVÍ          Ikona MS Word         ikona

 

Vnitrodružstevní směrnice č. 1 – Sazebník úhrad                                              ikona

platná od 22.06.2023

Vnitrodružstevní směrnice č. 2 – O udělování výjimek k podnájmu                   ikona

Vnitrodružstevní směrnice č. 3 – Čerpání z fondu na zábranu škod                  ikona

Vnitrodružstevní směrnice č. 4 - Jednotný postup                                              ikona

a pravidla pro zadávání zakázek

Vnitrodružstevní směrnice č. 5 – Hlasování per rollam                                      icona_pdf

Vnitrodružstevní směrnice č. 6 – Práva a povinnosti                                         icona_pdf

domovního důvěrníka 

Vnitrodružstevní směrnice č. 7 – O čerpání osobních nákladů                          icona_pdf

ze střediska správa 

Vnitrodružstevní směrnice č. 8 – O úvěrování středisek byt. hospodářství        ikona

Vnitrodružstevní směrnice č. 9 – O evidenci a vyřizování stížností,                   icona_pdf

oznámení a podnětů 

Vnitrodružstevní směrnice č. 10 – O kamerách v domě                                      ikona

Vnitrodružstevní směrnice č. 11 – O pravidlech pro opravy,                               ikona

údržbu a stavební úpravy domů a bytů

 

Domovní řád                                                                                                       ikona

Požární řád                                                                                                         ikona

JEDNACÍ ŘAD SBD Venkov – platný od r. 2021                                                

VOLEBNÍ ŘAD SBD Venkov – platný od r. 2021                                               

STANOVY SBD Venkov – úplné znění k 28.07.2021                                         ikona

Důležitá telefonní čísla                                                                                       ikona

- TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ, PORUCHOVÉ A VYPROŠŤOVACÍ SLUŽBY