DERATIZACE V BYTOVÝCH DOMECH

Vážení členové družstva,

na podzim je plánovaná druhá etapa deratizace bytových domů a okolí, která bude prováděna na základě požadavků domovních důvěrníků.

S pozdravem

Milada Soukenková, předsedkyně představenstva

 

 

 

UZAVŘENÍ KANCELÁŘE

Vážení družstevníci,

dne 4. července 2022 bude kancelář uzavřena z technických důvodů. Opravy hlaste telefonicky 730 807 423.

Milada Soukenková

předsedkyně představenstva

 

 

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ v r. 2021

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ, které se konalo 28. července 2021, se usneslo na novém znění stanov, volebního a jednacího řádu, změnilo směrnice a vytvořilo nové. Dokumenty jsou již  aktualizovány.

 Předsedkyně představenstva Milada Soukenková

IROP dotace Hladké Životice 276

hladke-zivotice-276

Stavební bytové družstvo Venkov čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti bytového domu Hladké Životice 276“ (Reg. číslo: CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014120, který je spolufinancován Evropskou unií, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Hlavním cílem projektu je zateplení bytového domu Hladké Životice 276, včetně zateplení střešní konstrukce a obvodového pláště.

Oznámení o volbě nového představenstva

Dne 24. června se konaly volby představenstva. Předsedou družstva se stala p. Milada Soukenková a místopředsedou p. Lukáš Rýc. Členové představenstva jsou p. Calábek Pavel, p. Herman Pavel, pí Zdeňka Buchtová.

Milada Soukenková
tel.: 730 807 423