Představenstvo + Kontrolní komise

panacek1-ph_1                                              Männchen Daumen hoch Symbol

PŘEDSEDKYNĚ                                        MÍSTOPŘEDSEDA

           Milada Soukenková                                Lukáš Rýc

reuip_panacci

ČLENOVÉ PŘEDSTAVENSTVA:

Bc. Zdeňka Buchtová, Pavel Calábek, Pavel Herman

     arton9681

TERMÍN KONÁNÍ SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA: 17. 6. 2024

 

KONTROLNÍ KOMISE

22254-panacek

ČLENOVÉ KONTROLNÍ KOMISE:

Mgr. Lucie Ožanová, Ing. Zdeněk Lev