Shromáždění delegátů

Rok 2023

ZÁPIS – ze shromáždění delegátů 2023                                                       ikona

ZPRÁVA mandátové komise                                                                          ikona

USNESENÍ ze SH 2023                                                                                    ikona

 

Rok 2022

ZÁPIS – ze shromáždění delegátů 2022                                                         ikona

ZPRÁVA Mandátové komise                                                                            ikona

USNESENÍ ze SH 2022                                                                                     ikona

Rok 2021

ZÁPIS – ze shromáždění delegátů 2021                                                         ikona

ZPRÁVA Mandátové komise                                                                            ikona

USNESENÍ ze SH 2021                                                                                     ikona

Rok 2020

ZÁPIS – ze shromáždění delegátů 2020                                                         ikona

USNESENÍ ze SH 2020                                                                                     ikona

ZPRÁVA Mandátové komise                                                                            ikona

PREZENČNÍ LISTINA  delegátů                                                                       ikona

PREZENČNÍ LISTINA  náhradníků                                                                   ikona

PREZENČNÍ LISTINA  členů představenstva a kontrolní komise                 ikona

 

Rok 2019

ZÁPIS – ze shromáždění delegátů 2019                                                         ikona

ZPRÁVA Mándátové komise                                                                            ikona

ZPRÁVA Kontrolní komise                                                                               ikona

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2018 a PLÁN NA ROK 2019                  ikona

PREZENČNÍ LISTINA  delegátů                                                                       ikona

PREZENČNÍ LISTINA  členů představenstva a kontrolní komise                ikona

 

Rok 2018

ZÁPIS – ze shromáždění delegátů 2018                                                         ikona

ZPRÁVA Mándátové komise                                                                            ikona

USNESENÍ ze SH 2018                                                                                     ikona

PREZENČNÍ LISTINA  delegátů                                                                       ikona

PREZENČNÍ LISTINA  členů představenstva a kontrolní komise                ikona

Originální listiny jsou uloženy v kanceláři SBD Venkov a jsou k dispozici k nahlédnutí. Nahlédnutí je umožněno družstevníkům SBD Venkov a státním a oprávněným orgánům.