Společenství vlastníků

Nabídka správy pro společenství vlastníků

 

Ekonomická správa  180 Kč/jednotka

Cena za ekonomickou správu obsahuje:

Zpracování účetnictví

Ekonomické a účetní poradenství

Roční vyúčtování služeb

Kontrolu odběrů energií, stanovování a evidenci měsíčních záloh

Evidenci osob a rozpisů plateb

Evidenci neplatičů

Vypracování roční zprávy o hospodaření domu

Vyúčtování příjmů z pronájmu společných částí domu

 

Kompletní správa 250 Kč/jednotka

Cena za kompletní správu obsahuje:

Zpracování účetnictví

Ekonomické a účetní poradenství

Roční vyúčtování služeb

Kontrolu odběrů energií, stanovování a evidenci měsíčních záloh

Evidenci osob a rozpisů plateb

Evidenci neplatičů

Vypracování roční zprávy o hospodaření domu

Vyúčtování příjmů z pronájmu společných částí domu

Vedení evidence technických zařízení a stavebního stavu nemovitosti

Převzetí a archivace projektové a prováděcí dokumentace k nemovitosti

Evidence a zajištění pravidelných kontrol a revizí technických zařízení dle příslušných předpisů

Zajištění porevizních oprav

Zajištění desinfekcí, dezinsekcí a deratizací společných prostor,

Zajištění montáže a výměny měřidel SV, TUV, topení

Zajištění odečtů poměrových měřidel vody a tepla

Veškeré investice pro opravy společných částí domu se budou provádět na základě rozhodnutí shromáždění vlastníků

Poptávkové řízení na dodavatele dle stanov SVJ

Kontrola zadání a plnění sjednaných prací a podmínek služeb, ověřovat množství a účtované ceny

Kontrola nabídek pravidelných dodavatelů

Zajištění pravidelné údržby společných částí nemovitostí, zejména provedením stavebních, instalatérských, topenářských, plynárenských, elektrikářských, zámečnických, malířských prací

Zajištění smluvní organizace rozsáhlých oprav a rekonstrukcí a revitalizací

Zajištění technického dozoru, případně zajištění stavebního či autorského dozoru u rozsáhlejších staveb

 

V případě zájmu nás můžete kontaktovat na mail: sbdvenkov.predseda@email.cz nebo na telefonním čísle 730 807 423.