Formulář pro informovanost Domovních důvěrníků

Na Shromáždění delegátů dne 24.06.2020 si delegáti odsouhlasili FORMULÁŘ INFORMOVANOSTI DOMOVNÍHO DŮVĚRNÍKA, který Převodce nebo Nabyvatel družstevního bytu vypíše a nechá podepsat Domovnímu důvěrníkovi. Taktéž bude provedeno při schvalovacím procesu Podnájmu.

Bez vyplněného a podepsaného tohoto formuláře nebude Smlouva o převodu družstevního bytu na nového Nájemce převzata a Podnájemní smlouva schválena.

Formulář najdete v DOKUMENTECH KE STAŽENÍ nebo zde:       Ikona MS Word        ikona

SBD Venkov p. Petr Jaroň