Pozvánka na XXXIV. Shromáždění delegátů

Představenstvo Stavebního bytového družstva Venkov,

se sídlem Šenov u Nového Jičína, Dukelská 253, PSČ 742 42, IČ: 146 14 871, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle DrXX, vložce číslo 25

 

svolává na základě požadavku šesti delegátů XXXIII. Shromáždění delegátů (konané 19.6.2024) na středu, dne

17. července 2024 v 17.00 hodin

v místnosti salonku Pivní restaurace Cechovní dům, na adrese Žerotínova 62, Nový Jičín

 

XXXIV. shromáždění delegátů

Stavebního bytového družstva Venkov

 

                                               PREZENTACE 16:30 až 16:55 h.

 

Program :

 

  1. Zahájení v 17.00 hodin – schválení programu
  2. Zřízení mandátové komise
  3. Zpráva mandátové komise
  4. Volba orgánů schůze:

a)        řídící schůze

b)        zapisovatel a dva ověřovatelé zápisu

c)        návrhová komise

  1. Dovolba člena kontrolní komise a dvou náhradníků kontrolní komise
  2. Změna vnitrodružstevní směrnice č. 4 Jednotný postup a pravidla pro zadávání zakázek na zajištění oprav, rekonstrukcí a investic na objektech domovního a bytového fondu objektů ve vlastnictví a správě družstva (podklady nebyly dodány)
  3. Diskuse
  4. Usnesení
  5. Závěr

 Se všemi podklady k jednotlivým záležitostem programu shromáždění delegátu se můžete seznámit na veřejné desce družstva www.sbdvenkov.cz v sekci SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ.

 V Šenově u Nového Jičína, dne 20. června 2024

 

Za představenstvo:

Milada Soukenková, v.r.

 předsedkyně představenstva

 

Účast všech delegátů je nutná!