Monthly Archives: Listopad 2022

NAVÝŠENÍ NÁJMU

Vážení družstevníci,

 

v těchto dnech jste obdrželi nové rozpisy nájmu, kde došlo k navýšení příspěvku na správu z 220 Kč na 250 Kč (schváleno usnesením XXXI. Shromážděním delegátů).

Navýšili jsme pojištění domu (díky inflaci došlo k navýšení hodnoty domu a tudíž i odvodu pojistného).

A největší položkou navýšení jsou zálohové platby,  kde jsme přihlédli ke skutečné spotřebě jednotlivých bytů za minulá období (důvodem jsou vyšší ceny za plyn, elektřinu a teplo).

 

S pozdravem

Milada Soukenková

předsedkyně představenstva