Monthly Archives: Červenec 2021

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ v r. 2021

SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ, které se konalo 28. července 2021, se usneslo na novém znění stanov, volebního a jednacího řádu, změnilo směrnice a vytvořilo nové. Dokumenty jsou již  aktualizovány.

 Předsedkyně představenstva Milada Soukenková